Dębnowska Książnica otrzymała od Prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy specjalne podziękowania oraz okolicznościowy egzemplarz z powieścią NadNiemnem Elizy Orzeszkowej za udział w tegorocznej akcji  Narodowego Czytania 2023, które odbyło się 2 września na Fili nr 2 BPMiG w Dębnie.

„Serdecznie dziękujemy za udział w Narodowym Czytaniu Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej Dzięki Państwa zaangażowaniu klasyka polskiej literatury znów nas wszystkich połączyła, a nasza akcja w tysiącach miejsc na całym świecie umocniła przekonanie, że jesteśmy silnie związani z dziełami, które od pokoleń kształtują wyobraźnię Polaków. Narodowe Czytanie jeszcze bardziej ugruntowało tradycję wspólnej lektury kanonu literatury polskiej, co jest dla nas wielką satysfakcję.

Liczne odsłony tegorocznego Narodowego Czytania ukazały w pełni najważniejsze walory Nad Niemnem ciekawą fabułę, piękno przyrody i żywe dziedzictwo Kresów, a nade wszystko wyrazistych bohaterów, których losy są splecione z dziejami Rzeczypospolitej. Cieszymy się, ze Narodowe Czytania nawiązywało też do trwającej 160. rocznicy Powstania Styczniowego, które pisarka uczyniła jednym z najistotniejszych tematów swojej książki, i że lektura powieści towarzyszyła wielu lokalnym uroczystościom, dając sposobność do upamiętnienia powstanie i pogłębienia wiedzy o insurekcyjnym zrywie 1863 roku. Po raz kolejny mogliśmy się przekonać, ze klasyka rodzimej literatury wspaniale odzwierciedla naszą polską duszę i historię naszego narodu. I właśnie dlatego warto do niej wracać.

Niech okazją do ponownego spotkania się z powieścią Elizy Orzeszkowej będzie dołączony do listu okolicznościowy egzemplarz Nad Niemnem. Proszę przyjąć go jako szczególne podziękowanie dla Państwa wyraz naszej wdzięczności i pamięci o wszystkich znakomitych odsłonach Narodowego Czytania 2023. Niech przypomni wspólnie spędzony czas i przyniesie wiele refleksji na przyszłość”.