Promocja XV tomu Rocznika Chojeńskiego w Dębnie

 

8 grudnia br. w odrestaurowanej filii nr 2 dębnowskiej biblioteki Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne Terra Incognita z Chojny promowało jubileuszowy XV tom Rocznika Chojeńskiego. W książce znalazły się m.in. artykuły poświęcone Dębnu, ludziom, miejscom i wydarzeniom. Pozycja została wydana nakładem gminy Dębna. Jest to ważniejsze wydarzenie z promocji Dębna o dużej wartości historycznej i owocem współpracy między Chojną a Dębnem.

W spotkaniu uczestniczyli: Grzegorz Kulbicki - burmistrz Dębna, radni Rady Miejskiej,  prof. dr hab. Radosław Gazinski - historyk, pracownik naukowy Instytutu Historycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, dr hab. Radosław Skrycki - historyk, nauczyciel akademicki Instytutu Historycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, Paweł Migdalski - prezes Stowarzyszenia Terra Incognito w Chojnie, Robert Ryss - wieloletni redaktor naczelny Gazety Chojeńskiej, Dorota Dobak-Hadrzyńska - chojeńska poetka, Marek Schiller - przyrodnik, regionalista, Edmund Zioła - muzyk, pasjonata historii lokalnej oraz czytelnicy, regionaliści i historycy.

 Rocznik chojeński to pismo historyczno-społeczne ziemi chojeńskiej i dębniańskiej. Dębno i Chojna są ze sobą nierozerwalnie związane, łączy ich od dziesiątek, a nawet setek lat wspólna historia, wspólny okres powojenny, wspólny powiat. Jednym                        z celów głównych stowarzyszenia jest odbudowa wspólnych tradycji miast: Chojny i Dębna i zachowanie ich w pamięci pokoleń.

W roczniku chojeńskim znalazły się m.in. artykuły: Marka Schillera „W poszukiwaniu Vrovenmarktu. Czy archeologia może pomóc w rozwiązaniu zagadki klasztoru cystersek z Schönebecku i grodziska w Różańsku?”, Radosława Skryckiego „Panorama Dębna w końcu XVIII wieku”, Andrzeja Dobrowolskiego „Moje wspomnienie (cz. 2)”, Radosława Gazińskiego „Księgi metrykalne katolickich parafii św. Antoniego Padewskiego i św. Apostołów Piotra i Pawła w Dębnie”, Edmunda Zioły „Dębnowski strój ludowy kapeli Dębniacy” oraz „Folklor muzyczny na Ziemi Chojeńskiej. Tworzenie i rozwój po 1945 roku”.

Promocji rocznika towarzyszył wykład prof. dr hab. Radosława Gazińskiego nt.: „Książę Bogusław X w trzech odsłonach. W 500-lecie śmierci” oraz prezentacja Edmunda Zioły „Dębniański strój ludowy”. Wystąpił także Marek Schiller omawiając temat swojego artykułu w zamieszczonej w publikacji. O swoich tekstach roczniku wypowiedziała się także Dorota Dobak-Hadrzyńska.

Zapraszamy do lektury Rocznika Chojeńskiego, który jest dostępny w dębnowskiej bibliotece.