Historia biegów ulicznych w Dębnie zapisana na kartach książki

30 listopada br. w dębnowskiej bibliotece w nowo wyremontowanej fili nr 2 przy ulicy Mickiewicza 43 odbyło się spotkanie z Anną Witkowską – autorką książki pt. „Historia biegów ulicznych w Dębnie”. W wydarzeniu udział wzięli czytelnicy, regionaliści, przyjaciele oraz sympatycy biblioteki.

Spotkanie rozpoczęła Monika Piotrowska – dyrektor BPMiG w Dębnie witając wszystkich gości. Następnie głos zabrał Grzegorz Kulbicki – burmistrz Dębna. W trakcie spotkania zgromadzeni obejrzeli krótką prezentację multimedialną poświęconą Biegom Ulicznym im. Henryka Witkowskiego dla dzieci i młodzieży.

Co skłoniło autorkę do napisania tej książki? - „Biegi cyklicznie rozgrywane przez cztery dekady w Dębnie, na trwałe zapisały się na kartach historii dębnowskiego sportu, jako najstarsza, masowa impreza biegowa dla dzieci i młodzieży w naszym regionie. Chciałam, aby niniejsze opracowanie stało się swoistą księgą pamięci przypominającą zawodników (dzieci i młodzież) i organizatorów, którzy zapoczątkowali, a także tych, co kontynuują to dzieło. Pomysł napisania publikacji narodził się kilka lat temu, ostatecznie wydanie książki nastąpiło po 40. edycji (jubileuszowej) biegów” – Anna Witkowska.

Monografia ukazała się dzięki poparciu i akceptacji Stanisława Lenkiewicza – prezesa Stowarzyszenia Maraton Dębno i Grzegorz Kulbickiego – burmistrza Dębna. W książce, która posiada 11 rozdziałów, ukazane są sylwetki organizatorów, zawodników, przedstawione biegi w aspekcie historycznym i statystycznym, udokumentowane fotograficznie.

Na zakończenie spotkania Anna Witkowska w szczególny sposób podziękowała wszystkim, którzy pomogli w zgromadzeniu materiału oraz udzielili wielu cennych informacji dotyczących spraw związanych z tematem publikacji. W ramach promocji uczestnicy spotkania otrzymali nowo wydaną publikację przez Stowarzyszenie Maraton Dębno, wspartą finansowo przez Urząd Miejski w Dębnie oraz mogli uzyskać pamiątkowy wpis autorki publikacji.

 

Anna Witkowska

Karolina Sielicka

Fot. Piotr Paluch