• Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Dębnie
    im. Antoniego Dobrowolskiego
  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • ZBC
Drukuj Biblioteka - lokalne centrum informacji, kultury i edukacji
15 grudnia w Bibliotece Narodowej w Warszawie został rozstrzygnięty konkurs pt. "BIBLIOTEKA - LOKALNE CENTRUM INFORMACJI, KULTURY I EDUKACJI" zorganizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Bibliotekę Narodową, Polską Izbę Książki oraz tygodnik "Przegląd".W konkursie wzięły udział miejskie i miejsko-gminne biblioteki zgłoszone przez użytkowników, organizatorów i instytucje współpracujące. Celem było promowanie bibliotek nowoczesnych, wzorowo zorganizowanych i prowadzących aktywną działalność w środowisku lokalnym. Biblioteka Dębnowska została zgłoszona przez Urząd Miasta i Gminy w Dębnie.

Dorobek Biblioteki Publicznej został zaprezentowany na forum ogólnopolskim. Za swoją dotychczasową działalność zdobyliśmy II miejsce w kraju! Pierwsze miejsce przyznano Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sopocie.

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Dębnie - pani Janina Tylman odebrała gratulacje, dyplom i nagrodę w postaci nowości wydawniczych z rąk Przewodniczącego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich - Jana Wołosza, Dyrektora Biblioteki Narodowej - Michała Jagiełło, Dyrektora Biura Koordynacyjnego Porozumienia Wydawców - Piotra Dobrołęckiego, Redaktora Naczelnego Tygodnika "Przegląd" - Jerzego Romańskiego.

Dodatkową nagrodą będzie artykuł o działalności Biblioteki, który ukaże się na łamach "Poradnika Bibliotekarza".