• Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Dębno
    im. Antoniego Dobrowolskiego
  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • ZBC
Drukuj Promocja publikacji o odkryciu archeologicznym w Smolnicy

   12 grudnia br. w dębnowskiej bibliotece odbyła się promocja publikacji naukowej dr Małgorzaty Pytlak z Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. pt. „Późnośredniowieczny warsztat garncarski ze Smolnicy. Rekonstrukcja procesu wytwarzania naczyń”.

   W spotkaniu uczestniczył Grzegorz Kulbicki – burmistrz Dębna, dr Ewa Pawlak – dyrektor Muzeum Lubuskiego w Gorzowie Wlkp., regionaliści,  uczniowie klasy VIII ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Dębnie wraz z nauczycielem historii oraz przedstawiciele Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

   Publikacja naukowa to efekt prac archeologicznych, które prowadzone były w Smolnicy w latach 1997 - 1998 r. Wszystko rozpoczęło się od budowy nitki gazociągu, podczas której odkryto jamy z ułamkami ceramiki późnośredniowiecznej. W pierwszym etapie pełniono tylko nadzór archeologicznych. Po zakończeniu inwestycji i uzyskaniu niezbędnych pozwoleń rozpoczęto badania wykopaliskowe w wyniku, których dokonano odkrycia fragmentu warsztatu garncarskiego - jamy popiecowej, wypełnioną ponad 5000 ułamków ceramiki późnośredniowiecznej. Pozyskano także fragmenty naczyń z okresu brązu (kultura łużycka) oraz wczesnego średniowiecza. Niektóre naczynia zachowały się w całości, można je podziwiać w Muzeum Lubuskim w Gorzowie Wlkp.

   W publikacji naukowej dr Małgorzata Pytlak przedstawiła sposoby produkcji naczyń w późnośredniowiecznym warsztacie garncarskim. Punktem wyjścia było przedstawienie źródeł – późnośredniowiecznych naczyń ceramicznych, odkrytych podczas prac wykopaliskowych. Jest to druga taka publikacja naukowa w Polsce poświęcona temu zagadnieniu. Uczestnicy spotkania otrzymali w prezencie promowaną książkę. Chętne osoby ustawiły się też w kolejce po dedykację autorki.

   Spotkanie było ostatnim elementem współpracy Gminy Dębno i Muzeum Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. W tym roku w ramach partnerstwa realizowaliśmy projekt pn. „Nie święci garnki lepią. Opracowanie i publikacja późnośredniowiecznego warsztatu garncarskiego ze Smolnicy”.  W październiku br. odbyły się lekcje muzealne w bibliotece w Dębnie oraz Szkole Podstawowej nr 1 w Dębnie dla czwartoklasistów szkół podstawowych. Podczas spotkania dr Pytlak przywiozła naczynia średniowieczne, także te pochodzące z wykopalisk w Smolnicy. Zorganizowano tez konkurs lepienia naczyń z plasteliny. W listopadzie br. wyróżnieni uczniowie udział wzięli w warsztatach garncarskich, które odbyły się w Dębnowskim Ośrodku Kultury. Pod okiem garncarza Maciej Sałański, dzieci wytworzyły swoje pierwsze naczynia. Projekt został objęty patronatem burmistrza Dębna.

Emilia Jenda

 

>>Zapraszamy do Galerii Zdjęć<<