• Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Dębno
  im. Antoniego Dobrowolskiego
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • ZBC
Drukuj Instytut Pamięci Narodowej - Biblioteka na to czeka

   Instytut Pamięci Narodowej w ramach projektu „Biblioteka na to czeka” przekazał nieodpłatnie do księgozbioru dębnowskiej książnicy 24 publikacji książkowych. Celem akcji jest rozpowszechnianie wiedzy z zakresu najnowszej historii Polski poprzez udostępnienie czytelnikom bibliotek dorobku wydawniczego Instytutu Pamięci Narodowej. Przedsięwzięcie skierowane jest do bibliotek publicznych, bibliotek szkół ponadpodstawowych i uczelni wyższych.

Przekazane publikacje:

 1. „Ojczyzna Obrońcy Swemu”. Weterani i kombatanci jako problem polityczny i społeczny w Polsce XX wieku.
 2. Bez wyboru. Głosowania do Sejmu PRL (1952-1989).
 3. Drugi obieg wydawniczy w PRL na tle historii samizdatu w państwach bloku sowieckiego po 1956 roku.
 4. Działalność Komisji Wspólnej przedstawicieli Rządu PRL.
 5. Dzieje najnowsze w literaturze polskiej. Szkice o współczesnej poezji i prozie.
 6. Inteligentna forma internowania. Ćwiczenia i powołania do Ludowego Wojska Polskiego jako forma represji po 13 grudnia 1981 r.
 7. Interpretacje upadku komunizmu w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej.
 8. Józef Piłsudski. Pisarz.
 9. Literatura polska w tajnych dokumentach NRD. Portrety i szkice.
 10. Między historiozofią a polityką. Historiografia Polski Ludowej w opiniach.
  i komentarzach historyków i publicystów emigracyjnych 1945-1989.
 11. Osaczeni-napiętnowani. Szkice o twórcach w PRL.
 12. Partia, państwo, społeczeństwo.
 13. Piony śledcze aparatu bezpieczeństwa publicznego 1944–1990.
 14. Polska 1939-1945. Straty osobowe i ofiary represji pod dwiema okupacjami. 
 15. Ponad żelazną kurtyną. Kontakty społeczne między PRL i RFN w okresie detente i stanu wojennego.
 16. Prawo i bezprawie. Komitet Helsiński w Polsce (1982-1990).
 17. Reakcja Francji na wprowadzenie stanu wojennego w Polsce: grudzień 1981-styczeń 1982.
 18. Rewolucja społeczna czy dzika przebudowa? Społeczne skutki przekształceń własnościowych w Polsce (1944-1956).
 19. Róże dla Lone. Za wolność Polski i Danii (1939-1945).
 20. Socjalistyczna alternatywa na emigracji? Polska Partia Socjalistyczno-Demokratyczna i jej krąg.
 21. Ta nasza Wolność. Reportaże historyczne.
 22. Uchodźcy polityczni z Europy Środkowo-Wschodniej w amerykańskiej polityce zimnowojennej w latach 1948-1954.
 23. Koniec pewnej epoki. Wybory parlamentarne 1989 roku w województwie szczecińskim w dokumentach.
 24. Pion walki z podziemiem niepodległościowym RBP/MBP 1944-1954.