• Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Dębnie
    im. Antoniego Dobrowolskiego
  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • ZBC
Drukuj Ogłoszenie wyniku zapytania ofertowego

W wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na ,,Wykonanie projektu graficznego (składu komputerowego, łamania stron), druk czasopisma i dostarczenie do siedziby Zamawiającego miesięcznika Merkuriusz Dębnowski Bezpłatny Samorządowy Biuletyn Informacyjny z dostarczonych przez Zamawiającego artykułów i materiałów  w 2022 roku” informujemy, że najkorzystniejszą ofertę złożyła:

 

Drukarnia Laser - Graf

Wojciech Włostowski

Kostrogaj 1

09-400 Płock


 

Monika Piotrowska

             Dyrektor BPMiG

w Dębnie im. A. Dobrowolskiego