• Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Dębnie
  im. Antoniego Dobrowolskiego
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • ZBC
Drukuj Regulamin konkursu plastycznego
I.Organizator konkursu: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Dębnie
II.Temat: "Biblioteka moich marzeń"
III.Uczestnicy konkursu:
- uczniowie kl. IV-VI szkół podstawowych
- uczniowie szkół gimnazjalnych
IV.Technika wykonania prac: dowolna
V.Format prac: dowolny
VI.Przebieg konkursu:
 1. Konkurs plastyczny trwa od 8.05-8.06.2005 r.
 2. Wykonane prace należy dostarczać na adres: Biblioteka Publiczna MiG ul. Mickiewicza 32, 74-400 Dębno
 3. Opis na odwrocie: - imię i nazwisko, - wiek, - adres i szkoła autora
 4. Najciekawsza praca zostanie nagrodzona (odtwarzacz CD/MP3)
VII.Kryteria oceny prac:
 1. Treść, która powinna korespondować z hasłem konkursu.
 2. Oryginalność
 3. Komisja konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny prac.
VIII.Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do:
- wykorzystania nagrodzonych prac do zorganizowania wystawy pokonkursowej,
- publikowania i reprodukowania prac konkursowych, bez wypłacania honorariów autorskich;

Przesłane prace przechodzą na własność organizatorów