Zapraszamy z:

Zapisu można dokonać w każdym dziale biblioteki przy czym zapisanie w jakimkolwiek z działów upoważnia do korzystania z całego księgozbioru biblioteki we wszystkich działach.

Czytelnik zapisując się do biblioteki ma obowiązek wypełnić kartę zapisu oraz zapoznać się z regulaminem. Złożenie czytelnego podpisu na karcie zapisu i karcie bibliotecznej jest równoznaczne z zapisaniem sie do biblioteki jak i potwierdzeniem znajomości regulaminu.

Czytelnik otrzymuje od biblioteki bezpłatnie kartę biblioteczną, którą bedzie się posługiwał przy każdej wizycie w bibliotece oraz przy logowaniu się na swoje konto przez internet.