Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy

im. A. Dobrowolskiego w Dębnie

ul. Mickiewicza 32

74-400 Dębno

Tel. 95 760 26 85

e-mail: biblioteke@poczta.onet.pl

www.biblioteka.debno.com.pl

 

 

BPMiG. 27.6.P.2020                                                                                                                            Dębno, 12.02.2020 r.

 

 

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia

 

 

            Działając zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27), unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr 1/P/2020 w trybie zapytania o cenę na ,,Wykonanie składu komputerowego, łamania stron i druk czasopisma – miesięcznika Merkuriusz Dębnowski Bezpłatny Samorządowy Biuletyn Informacyjny w 2020 roku”, ze względu na błędy w opisie zamówienia, które uniemożliwią zawarcie prawidłowej umowy.

                  

 

 

Monika Piotrowska

dyrektor

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy

im. A. Dobrowolskiego w Dębnie