Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy

im. A. Dobrowolskiego w Dębnie

ul. Mickiewicza 32

74-400 Dębno

Tel. 95 760 26 85

e-mail: biblioteke@poczta.onet.pl

www.biblioteka.debno.com.pl

 

 

 

Ogłoszenie o wyniku

„Zapytania Ofertowego”

                                                                            

BPMiG. 69.6.P.2020                                                                                                                          Dębno, 27.02.2020 r.

 

            W wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na ,,Wykonanie projektu graficznego (składu komputerowego, łamania stron), druk czasopisma i dostarczenie do siedziby Zamawiającego miesięcznika Merkuriusz Dębnowski Bezpłatny Samorządowy Biuletyn Informacyjny z dostarczonych przez Zamawiającego artykułów i materiałów w okresie od 01.04.2020 do 31.12.2020 roku” informujemy, że najkorzystniejszą ofertę złożyła:

 

Drukarnia Laser - Graf

Wojciech Włostowski

Kostrogaj 1

09-400 Płock

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty

 

Monika Piotrowska

dyrektor

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy

im. A. Dobrowolskiego w Dębnie