2023

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Dębnie im. Antoniego Dobrowolskiego otrzymała w 2023 r. dofinansowanie  w wysokości 12 500,00 zł na zakup nowości wydawniczych w ramach:

„Dofinansowania ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”

Nazwa zadania: „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”

 

2022

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Dębnie im. Antoniego Dobrowolskiego otrzymała w 2022 r. dofinansowanie  w wysokości 12 500,00 zł na zakup nowości wydawniczych w ramach:

„Dofinansowania ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”

Nazwa zadania: „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”

 

2021

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Dębnie im. Antoniego Dobrowolskiego w 2021 r. otrzymała dofinansowanie z ,,Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek interwencji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” w wysokości 12 000 zł.

Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.

 

2020

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Dębnie im. Antoniego Dobrowolskiego od wielu lat bierze udział w Programie Wieloletnim pn.: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. W roku 2020 roku biblioteka otrzymała dotację w kwocie 12 000 zł. 

Celem Programu jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczanych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych. Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych poprzez  stały  dopływ  nowości  wydawniczych,  możliwość  systematycznego ubytkowania  (aktualizacja zasobów), a w  konsekwencji  zwiększenie  oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek.

Zadanie zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. 

 

logo Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa      logo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego           logo Biblioteka Narodowa

 

2019

Informujemy, że Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Dębnie im. Antoniego Dobrowolskiego  2019 roku otrzymała dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych z Programu Wieloletniego pn.: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” w wysokości 18 780 zł.

Zadnie zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

logo Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa      logo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego           logo Biblioteka Narodowa

 

2018

Informujemy, że Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Dębnie im. Antoniego Dobrowolskiego w 2018 roku otrzymała dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych z Programu Wieloletniego pn.: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” w wysokości 19 930 zł.

Zadnie zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

                

 

2017

Informujemy, że Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Dębnie im. Antoniego Dobrowolskiego w 2017 roku otrzymała dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych z Programu Wieloletniego pn.: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” w wysokości 20 100 zł.

Zadnie zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

                

 

2016

Informujemy, że Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Dębnie im. Antoniego Dobrowolskiego w 2016 roku otrzymała dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych z Programu Wieloletniego pn.: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” w wysokości 20 500 zł.

Zadnie zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.