Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Dębnie
im. A. Dobrowolskiego
ul. A. Mickiewicza 32
74-400 Dębno

Tel. 95 760 26 85, 95 769 06 86
e-mail: merkuriuszdebnowski@gmail.com
www.biblioteka.debno.com.pl

 

 

SPROSTOWANIE OMYŁKI PISARSKIEJ

W ZAPYTANIU OFERTOWYM

z dnia 8.12.2020 r.

 

SPROSTOWANIE OMYŁKI PISARSKIEJ W ZAPYTANIU OFERTOWYM ,,Wykonanie projektu graficznego (składu komputerowego, łamania stron), druk czasopisma i dostarczenie do siedziby Zamawiającego miesięcznika Merkuriusz Dębnowski Bezpłatny Samorządowy Biuletyn Informacyjny z dostarczonych przez Zamawiającego artykułów i materiałów w okresie od 02.01.2021 do 31.12.2021 roku”.

 

Dębno, 18.12.2020 r.

 

Zamawiający informuje, że nastąpiła zmiana w Zapytaniu ofertowym „Wykonanie projektu graficznego (składu komputerowego, łamania stron), druk czasopisma i dostarczenie do siedziby Zamawiającego miesięcznika Merkuriusz Dębnowski Bezpłatny Samorządowy Biuletyn Informacyjny z dostarczonych przez Zamawiającego artykułów i materiałów w okresie od 02.01.2021 do 31.12.2021 roku”.

Zmiana dotyczy punktu II podpunkt 1 - Opis przedmiotu zamówienia:

Było:

  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu składu komputerowego, łamania stron oraz druku ośmiu numerów czasopisma Merkuriusz Dębnowski Bezpłatny Samorządowy Biuletyn Informacyjny. ISSN 1641-3679. 

Jest:

  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu składu komputerowego, łamania stron oraz druku jedenastu numerów czasopisma Merkuriusz Dębnowski Bezpłatny Samorządowy Biuletyn Informacyjny. ISSN 1641-3679. 

 

W związku z powyższym termin składania ofert ulega wydłużeniu: Termin składania ofert upływa w dniu 28.12.2020 r. o godz. 12.00. Wszystkie zmiany wprowadzone zostały w zapytaniu ofertowym.

                  

 

Monika Piotrowska

dyrektor

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Dębnie

im. Antoniego Dobrowolskiego