Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 

w Dębnie im. A. Dobrowolskiego 

ul. A. Mickiewicza 32

74-400 Dębno

Tel. 95 760 2685

e-mail: biblioteke@poczta.onet.pl

www.biblioteka.debno.com.pl

 

BPMiG: 77.6.P.2022

 Dębno, dnia 06.04.2022 r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAPYTANIU OFERTOWYM

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na: ,,Sprzedaż i dostawę do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Dębnie im. A. Dobrowolskiego książek  z zakresu literatury pięknej dla dorosłych, literatury pięknej dla dzieci i młodzieży, literatury naukowej i popularnonaukowej oraz materiałów audiowizualnych z chwilą podpisania umowy do 31.12.2022 r.”.

Zamawiający: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Dębnie im. A. Dobrowolskiego informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta. Oferta ta spełnia wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym. 

W przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę, którą złożyła firma Ateneum M. Kogut, A. Zegiel Spółka Komandytowa, ul. Półłanki 12 C, 30-740 Kraków, która spełniła wszystkie wymagania Zamawiającego. 

W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli Wykonawcy:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Wysokość upustu od cen katalogowych z własnej bazy Dostawcy w %

Wysokość upustu od cen katalogowych wydawnictw spoza bazy Dostawcy w %

Liczba wydawnictw, z którymi współpracuje

1.

Ateneum M. Kogut, A. Zegiel Spółka Komandytowa ul. Półłanki 12 C 30-740 Kraków

44,90

30

1960

 

 

Monika Piotrowska 

dyrektor BPMiG w Dębnie im. A. Dobrowolskiego