Regulamin korzystania z Fanpage'a na Facebooku Biblioteki Publicznej

Miasta i Gminy w Dębnie im. A. Dobrowolskiego

 

§1

1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Fanpage’a Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Dębnie im. A. Dobrowolskiego, a także prawa i obowiązki Użytkownika oraz prawa i obowiązki Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Dębnie im. A. Dobrowolskiego z siedzibą przy ul. Mickiewicza 32, 74-400 Dębno (dalej: BPMiG) związane z administrowaniem grupą.

2. Przed rozpoczęciem korzystania z Fanpage’a BPMiG Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Podejmując jakiekolwiek czynności w ramach Fanpage’a BPMiG Użytkownik potwierdza, że zaznajomił się z treścią niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

§2

Zwroty użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

1. Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z Fanpage’a BPMiG;

2. BPMiG – Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Dębnie im. A. Dobrowolskiego z siedzibą przy ul. Mickiewicza 32,
74-400 Dębno;

3. Fanpage – podstrona na portalu społecznościowym Facebook zarządzana przez BPMiG, dostępna pod adresem URL https://www.facebook.com/BPMIGD, za pomocą której BPMiG prowadzi działania promocyjne zmierzające do popularyzacji czytelnictwa tradycyjnego, popularyzacji dóbr kultury oraz aktywizacji społecznej oraz dokumentowania działalności BPMiG w zakresie prowadzenia działań edukacyjnych oraz popularyzatorskich do celu wykazania spełniania przez BPMiG obowiązków ustawowych wynikających z ustawy bibliotekach; 

4. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która odwiedza i korzysta z Fanpage’a, w szczególności poprzez skorzystanie z funkcji „Lubię to” lub „Obserwuj” oraz poprzez dodawanie własnych Treści w ramach Fanpage’a;

5. Treści – wszelkie komentarze, wypowiedzi, materiały, informacje i dane (tekstowe, graficzne, audio, audiowizualne bądź wyrażone w inny sposób) umieszczane na Fanpage’u;

6. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

§3

1. BPMiG umożliwia za pomocą Fanpage wymianę informacji i doświadczeń związanych z główną działalnością BPMiG, w tym również dotyczących popularyzacji czytelnictwa tradycyjnego, popularyzacji dóbr kultury oraz aktywizacji społecznej (Użytkownikami dzielącymi się doświadczeniami w kontakcie z BPMiG).

2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Fanpage’a BPMiG w sposób zgodny z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, zasadami współżycia społecznego oraz celami utworzenia Fanpage’a.

3. Użytkownik jest odpowiedzialny za prawdziwość, prawidłowość i kompletność Treści umieszczanych przez niego na Fanpage’u. Użytkownik ponosi również odpowiedzialność za dostarczanie Treści naruszających prawa osób trzecich, ich dobra osobiste oraz prawa własności intelektualnej.

4. Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymania się od wszelkiej działalności mogącej zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Fanpage’a BPMiG, w szczególności do niedostarczania treści mających na celu godzenie w dobre imię oraz wizerunek BPMiG, oraz niedostarczania Treści naruszających prawa osób trzecich, naruszających ich dobra osobiste oraz prawa własności intelektualnej.  

5. Zabrania się zamieszczania Treści o charakterze komercyjnym, reklamowym lub wydarzeń niezwiązanych z głównym celem Fanpage’a BPMiG. Ponowna publikacja usuniętego wpisu tego samego Użytkownika lub jego screeny będą równoznaczne z zablokowaniem dostępu do Fanpage’a dla tego Użytkownika.

6. Zabrania się zamieszczania Treści o charakterze w szczególności rasistowskim, homofonicznym, seksistowskim, obrażające inne narodowości, religie, rasy ludzkie, czy też zawierające wulgaryzmy oraz naruszające dobra osobiste innych Użytkowników bądź pracowników BPMiG. Zamieszczanie takowych Treści będzie skutkowało ich usunięciem oraz zablokowaniem Użytkownika.

7. Zabrania się zakładania fałszywych kont lub podszywania pod inne osoby.

8. Każda Treść niezwiązana z głównym celem Fanpage’a może zostać usunięta, a Użytkownik zablokowany. BPMiG zastrzega sobie prawo do usunięcia lub ukrycia wpisów naruszających niniejszy Regulamin, jak również wszystkich Treści, co do których występować mogą zastrzeżenia co do zgodności z prawem, przyjętymi normami i zasadami współżycia społecznego. 

9. BPMiG nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem korzystanie z Fanpage’a. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie na Fanpage’u Treści.

10. Korzystanie przez Użytkownika z Fanpage’a BPMiG, w szczególności poprzez skorzystanie z funkcji „Lubię to” lub „Obserwuj” oraz poprzez dodawanie własnych Treści w ramach Fanpage’a jest jednoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem i Polityką Prywatności BPMiG i jej akceptowaniem.

 

§4

1. Administratorem danych osobowych ujawnianych przez Użytkowników Fanpage’a jest BPMiG. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez BPMiG można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: iod.bibliotekadebno@gmail.com.

 2. Dane osobowe podane przez Użytkownika będą przetwarzane dla prowadzenia działań promocyjnych zmierzających do popularyzacji czytelnictwa tradycyjnego, popularyzacji dóbr kultury oraz aktywizacji społecznej oraz dokumentowania działalności BPMiG w zakresie prowadzenia działań edukacyjnych oraz popularyzatorskich do celu wykazania spełniania przez BPMiG obowiązków ustawowych wynikających z ustawy o bibliotekach (art. 6 ust.1 lit. e) RODO). Dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

3. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także prawo do przenoszenia danych.

4. Użytkownik może zapoznać się z pełną informacją dotyczącą przetwarzania jego danych osobowych w związku z korzystaniem z Fanpage pod adresem URL. Zasady dotyczące przetwarzania danych Użytkowników przez BPMiG zostały określone w naszej Polityce Prywatności.

5. Powyższe pozostaje bez uszczerbku dla statusu Facebook jako administratora danych osobowych użytkowników portalu Facebook i usługobiorców produktów Facebook. Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie ich przez Facebook, a także prawa i ustawienia dotyczące prywatności można znaleźć w polityce prywatności Facebook: https://www.facebook.com/policy.php.

 

 

 

Polityka prywatności dla użytkowników fanpage’a na Facebooku Biblioteki Publicznej

Miasta i Gminy w Dębnie im. A. Dobrowolskiego

 

Zawarte poniżej informacje zostały spisane dla użytkowników serwisu społecznościowego Facebook, a w szczególności dla fanów i Użytkowników Fanpage’a Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Dębnie im. A. Dobrowolskiego w celu przekazania informacji na temat gromadzenia danych osobowych, powodach ich przetwarzania oraz prawach, które posiadają użytkownicy naszej strony.

 

Cele przetwarzania danych?

Zarówno Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Dębnie im. A. Dobrowolskiego, jak i jej Użytkownicy odwiedzający nasz Fanpage na Facebooku, aby korzystać z konta w serwisie muszą zaakceptować regulamin użytkowania Facebooka (LINK DO REGULAMINU).

Czy musisz podawać nam swoje dane?

Podanie Twoich danych jest dobrowolne, a podstawą przetwarzania danych jest Twoja zgoda. Dobrowolnie decydujesz się na polubienie naszego fanpage na facebooku poprzez kliknięcie przycisku „lubię to” lub „obserwuj”, bądź pozostawienie komentarza pod postem.

Zasady panujące na fanpage biblioteki ustala Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Dębnie im. A. Dobrowolskiego, natomiast zasady korzystania z serwisu Facebook określa jego regulamin.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Komu przekażemy Twoje dane?

Administrator danych:

Facebook Ireland Ltd.

Informacje o tym, jak Facebook Ireland Ltd. przetwarza Twoje dane osobowe możesz znaleźć pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Współadministrator:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Dębnie im. A. Dobrowolskiego, przy ul. Mickiewicza 32, 74-400 Dębno.

Email: biblioteke@poczta.onet.pl

Inspektor Ochrony Danych email: iod.bibliotekadebno@gmail.com

 

 

 

 

Rodzaje danych osobowych

Poprzez funkcjonowanie naszego fanpage’a na Facebooku zbieramy i przetwarzany następujące rodzaje danych osobowych:

Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z użytkownikami zostają przetwarzane tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas:

Statystyki fanpage’a Facebook

Podczas korzystania przez użytkownika z produktów Facebooka, w tym stron, Facebook gromadzi informacje, które opisano w Zasadach dotyczących danych Facebooka w sekcji „Jakiego rodzaju informacje gromadzimy?” (informacje
o sposobie wykorzystywania plików cookie i podobnych technologii można znaleźć w Zasadach dotyczących plików cookie).

Zaliczają się do tego informacje o sposobie korzystania przez użytkowników z produktów Facebooka, tj. o rodzajach wyświetlanych i wykorzystywanych treści lub podejmowanych działaniach (zob. „To, co robisz i robią inne osoby, oraz informacje, których dostarczasz i dostarczają inne osoby” w Zasadach dotyczących danych Facebooka) oraz informacje o wykorzystywanych urządzeniach (np. adresy IP, system operacyjny, typ przeglądarki, ustawienia języka, dane zawarte w plikach cookie; zob. „Informacje o urządzeniach” w Zasadach dotyczących danych Facebooka).

To, jakie informacje Facebook faktycznie gromadzi, zależy od tego, czy i jak użytkownicy korzystają z produktów Facebooka.

Zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi w Zasadach dotyczących danych Facebooka w sekcji „Jak korzystamy z tych informacji?”, Facebook gromadzi takie informacje i wykorzystuje je też do świadczenia administratorom stron usług analitycznych zwanych Statystykami strony, aby ułatwić im poznanie sposobu korzystania przez użytkowników ze stron oraz powiązanych z nimi treści.

Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby statystyk strony może podlegać porozumieniu o wspólnym administrowaniu danymi (Administrator statystyk strony – załącznik) poniżej:https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Linki (odnośniki) do innych stron internetowych

W postach, wydarzeniach i relacjach zamieszczonych na naszym fanpage na Facebooku mogą pojawiać się linki do zewnętrznych stron internetowych i serwisów społecznościowych, które działają niezależnie od naszego fanpage’a oraz naszej strony www. Informujemy, że nie posiadamy instrumentów prawnych do nadzorowania stron nie należących do naszej biblioteki, jak również nie ponosimy odpowiedzialności za informacje podane przez właścicieli innych stron.

Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, to możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych: https://uodo.gov.pl/

Masz prawo do sprzeciwu

Po podaniu nam Twoich danych osobowych, możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu. Masz je w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe:

Aby skorzystać z prawa sprzeciwu skontaktuj się z nami: biblioteke@poczta.onet.pl

Postanowienia końcowe

Niezależnie od zapoznania się z Polityką prywatności naszego fanpage’a na Facebooku każdy użytkownik powinien zapoznać się z zasadami, procedurami i regulaminami strony Facebook.com.

Przypominamy, że przetwarzanie danych osobowych w Internecie nigdy nie daje całkowitej gwarancji bezpieczeństwa i każdy użytkownik powinien samodzielnie stosować możliwe jak najszersze środki bezpieczeństwa, o których również tutaj info

Regulamin korzystania z Fanpage'a na Facebooku Biblioteki Publicznej

Miasta i Gminy w Dębnie im. A. Dobrowolskiego

 

§1

1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Fanpage’a Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Dębnie im. A. Dobrowolskiego, a także prawa i obowiązki Użytkownika oraz prawa i obowiązki Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Dębnie im. A. Dobrowolskiego z siedzibą przy ul. Mickiewicza 32, 74-400 Dębno (dalej: BPMiG) związane z administrowaniem grupą.

2. Przed rozpoczęciem korzystania z Fanpage’a BPMiG Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Podejmując jakiekolwiek czynności w ramach Fanpage’a BPMiG Użytkownik potwierdza, że zaznajomił się z treścią niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

§2

Zwroty użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

1. Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z Fanpage’a BPMiG;

2. BPMiG – Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Dębnie im. A. Dobrowolskiego z siedzibą przy ul. Mickiewicza 32,
74-400 Dębno;

3. Fanpage – podstrona na portalu społecznościowym Facebook zarządzana przez BPMiG, dostępna pod adresem URL https://www.facebook.com/BPMIGD, za pomocą której BPMiG prowadzi działania promocyjne zmierzające do popularyzacji czytelnictwa tradycyjnego, popularyzacji dóbr kultury oraz aktywizacji społecznej oraz dokumentowania działalności BPMiG w zakresie prowadzenia działań edukacyjnych oraz popularyzatorskich do celu wykazania spełniania przez BPMiG obowiązków ustawowych wynikających z ustawy bibliotekach; 

4. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która odwiedza i korzysta z Fanpage’a, w szczególności poprzez skorzystanie z funkcji „Lubię to” lub „Obserwuj” oraz poprzez dodawanie własnych Treści w ramach Fanpage’a;

5. Treści – wszelkie komentarze, wypowiedzi, materiały, informacje i dane (tekstowe, graficzne, audio, audiowizualne bądź wyrażone w inny sposób) umieszczane na Fanpage’u;

6. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

§3

1. BPMiG umożliwia za pomocą Fanpage wymianę informacji i doświadczeń związanych z główną działalnością BPMiG, w tym również dotyczących popularyzacji czytelnictwa tradycyjnego, popularyzacji dóbr kultury oraz aktywizacji społecznej (Użytkownikami dzielącymi się doświadczeniami w kontakcie z BPMiG).

2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Fanpage’a BPMiG w sposób zgodny z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, zasadami współżycia społecznego oraz celami utworzenia Fanpage’a.

3. Użytkownik jest odpowiedzialny za prawdziwość, prawidłowość i kompletność Treści umieszczanych przez niego na Fanpage’u. Użytkownik ponosi również odpowiedzialność za dostarczanie Treści naruszających prawa osób trzecich, ich dobra osobiste oraz prawa własności intelektualnej.

4. Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymania się od wszelkiej działalności mogącej zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Fanpage’a BPMiG, w szczególności do niedostarczania treści mających na celu godzenie w dobre imię oraz wizerunek BPMiG, oraz niedostarczania Treści naruszających prawa osób trzecich, naruszających ich dobra osobiste oraz prawa własności intelektualnej.  

5. Zabrania się zamieszczania Treści o charakterze komercyjnym, reklamowym lub wydarzeń niezwiązanych z głównym celem Fanpage’a BPMiG. Ponowna publikacja usuniętego wpisu tego samego Użytkownika lub jego screeny będą równoznaczne z zablokowaniem dostępu do Fanpage’a dla tego Użytkownika.

6. Zabrania się zamieszczania Treści o charakterze w szczególności rasistowskim, homofonicznym, seksistowskim, obrażające inne narodowości, religie, rasy ludzkie, czy też zawierające wulgaryzmy oraz naruszające dobra osobiste innych Użytkowników bądź pracowników BPMiG. Zamieszczanie takowych Treści będzie skutkowało ich usunięciem oraz zablokowaniem Użytkownika.

7. Zabrania się zakładania fałszywych kont lub podszywania pod inne osoby.

8. Każda Treść niezwiązana z głównym celem Fanpage’a może zostać usunięta, a Użytkownik zablokowany. BPMiG zastrzega sobie prawo do usunięcia lub ukrycia wpisów naruszających niniejszy Regulamin, jak również wszystkich Treści, co do których występować mogą zastrzeżenia co do zgodności z prawem, przyjętymi normami i zasadami współżycia społecznego. 

9. BPMiG nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem korzystanie z Fanpage’a. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie na Fanpage’u Treści.

10. Korzystanie przez Użytkownika z Fanpage’a BPMiG, w szczególności poprzez skorzystanie z funkcji „Lubię to” lub „Obserwuj” oraz poprzez dodawanie własnych Treści w ramach Fanpage’a jest jednoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem i Polityką Prywatności BPMiG i jej akceptowaniem.

 

§4

1. Administratorem danych osobowych ujawnianych przez Użytkowników Fanpage’a jest BPMiG. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez BPMiG można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: iod.bibliotekadebno@gmail.com.

 2. Dane osobowe podane przez Użytkownika będą przetwarzane dla prowadzenia działań promocyjnych zmierzających do popularyzacji czytelnictwa tradycyjnego, popularyzacji dóbr kultury oraz aktywizacji społecznej oraz dokumentowania działalności BPMiG w zakresie prowadzenia działań edukacyjnych oraz popularyzatorskich do celu wykazania spełniania przez BPMiG obowiązków ustawowych wynikających z ustawy o bibliotekach (art. 6 ust.1 lit. e) RODO). Dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

3. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także prawo do przenoszenia danych.

4. Użytkownik może zapoznać się z pełną informacją dotyczącą przetwarzania jego danych osobowych w związku z korzystaniem z Fanpage pod adresem URL. Zasady dotyczące przetwarzania danych Użytkowników przez BPMiG zostały określone w naszej Polityce Prywatności.

5. Powyższe pozostaje bez uszczerbku dla statusu Facebook jako administratora danych osobowych użytkowników portalu Facebook i usługobiorców produktów Facebook. Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie ich przez Facebook, a także prawa i ustawienia dotyczące prywatności można znaleźć w polityce prywatności Facebook: https://www.facebook.com/policy.php.

 

 

 

Polityka prywatności dla użytkowników fanpage’a na Facebooku Biblioteki Publicznej

Miasta i Gminy w Dębnie im. A. Dobrowolskiego

 

Zawarte poniżej informacje zostały spisane dla użytkowników serwisu społecznościowego Facebook, a w szczególności dla fanów i Użytkowników Fanpage’a Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Dębnie im. A. Dobrowolskiego w celu przekazania informacji na temat gromadzenia danych osobowych, powodach ich przetwarzania oraz prawach, które posiadają użytkownicy naszej strony.

 

Cele przetwarzania danych?

Zarówno Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Dębnie im. A. Dobrowolskiego, jak i jej Użytkownicy odwiedzający nasz Fanpage na Facebooku, aby korzystać z konta w serwisie muszą zaakceptować regulamin użytkowania Facebooka (LINK DO REGULAMINU).

Czy musisz podawać nam swoje dane?

Podanie Twoich danych jest dobrowolne, a podstawą przetwarzania danych jest Twoja zgoda. Dobrowolnie decydujesz się na polubienie naszego fanpage na facebooku poprzez kliknięcie przycisku „lubię to” lub „obserwuj”, bądź pozostawienie komentarza pod postem.

Zasady panujące na fanpage biblioteki ustala Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Dębnie im. A. Dobrowolskiego, natomiast zasady korzystania z serwisu Facebook określa jego regulamin.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Komu przekażemy Twoje dane?

Administrator danych:

Facebook Ireland Ltd.

Informacje o tym, jak Facebook Ireland Ltd. przetwarza Twoje dane osobowe możesz znaleźć pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Współadministrator:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Dębnie im. A. Dobrowolskiego, przy ul. Mickiewicza 32, 74-400 Dębno.

Email: biblioteke@poczta.onet.pl

Inspektor Ochrony Danych email: iod.bibliotekadebno@gmail.com

 

 

 

 

Rodzaje danych osobowych

Poprzez funkcjonowanie naszego fanpage’a na Facebooku zbieramy i przetwarzany następujące rodzaje danych osobowych:

Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z użytkownikami zostają przetwarzane tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas:

Statystyki fanpage’a Facebook

Podczas korzystania przez użytkownika z produktów Facebooka, w tym stron, Facebook gromadzi informacje, które opisano w Zasadach dotyczących danych Facebooka w sekcji „Jakiego rodzaju informacje gromadzimy?” (informacje
o sposobie wykorzystywania plików cookie i podobnych technologii można znaleźć w Zasadach dotyczących plików cookie).

Zaliczają się do tego informacje o sposobie korzystania przez użytkowników z produktów Facebooka, tj. o rodzajach wyświetlanych i wykorzystywanych treści lub podejmowanych działaniach (zob. „To, co robisz i robią inne osoby, oraz informacje, których dostarczasz i dostarczają inne osoby” w Zasadach dotyczących danych Facebooka) oraz informacje o wykorzystywanych urządzeniach (np. adresy IP, system operacyjny, typ przeglądarki, ustawienia języka, dane zawarte w plikach cookie; zob. „Informacje o urządzeniach” w Zasadach dotyczących danych Facebooka).

To, jakie informacje Facebook faktycznie gromadzi, zależy od tego, czy i jak użytkownicy korzystają z produktów Facebooka.

Zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi w Zasadach dotyczących danych Facebooka w sekcji „Jak korzystamy z tych informacji?”, Facebook gromadzi takie informacje i wykorzystuje je też do świadczenia administratorom stron usług analitycznych zwanych Statystykami strony, aby ułatwić im poznanie sposobu korzystania przez użytkowników ze stron oraz powiązanych z nimi treści.

Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby statystyk strony może podlegać porozumieniu o wspólnym administrowaniu danymi (Administrator statystyk strony – załącznik) poniżej:https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Linki (odnośniki) do innych stron internetowych

W postach, wydarzeniach i relacjach zamieszczonych na naszym fanpage na Facebooku mogą pojawiać się linki do zewnętrznych stron internetowych i serwisów społecznościowych, które działają niezależnie od naszego fanpage’a oraz naszej strony www. Informujemy, że nie posiadamy instrumentów prawnych do nadzorowania stron nie należących do naszej biblioteki, jak również nie ponosimy odpowiedzialności za informacje podane przez właścicieli innych stron.

Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, to możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych: https://uodo.gov.pl/

Masz prawo do sprzeciwu

Po podaniu nam Twoich danych osobowych, możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu. Masz je w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe:

Aby skorzystać z prawa sprzeciwu skontaktuj się z nami: biblioteke@poczta.onet.pl

Postanowienia końcowe

Niezależnie od zapoznania się z Polityką prywatności naszego fanpage’a na Facebooku każdy użytkownik powinien zapoznać się z zasadami, procedurami i regulaminami strony Facebook.com.

Przypominamy, że przetwarzanie danych osobowych w Internecie nigdy nie daje całkowitej gwarancji bezpieczeństwa i każdy użytkownik powinien samodzielnie stosować możliwe jak najszersze środki bezpieczeństwa, o których również tutaj informujemy.

We wszystkich aspektach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio właściwe przepisy prawa polskiego oraz przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (tzw. RODO).

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w niniejszej Polityce prywatności. Dokładamy wszelkich starań, aby odpowiednio zabezpieczać przetwarzane przez nas dane osobowe i ochronić je przed działaniami osób trzecich.

 

rmujemy.

We wszystkich aspektach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio właściwe przepisy prawa polskiego oraz przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (tzw. RODO).

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w niniejszej Polityce prywatności. Dokładamy wszelkich starań, aby odpowiednio zabezpieczać przetwarzane przez nas dane osobowe i ochronić je przed działaniami osób trzecich.

Do pobrania