Dębno, dnia 28.04.2023 r.
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
w Dębnie im. A. Dobrowolskiego
ul. A. Mickiewicza 32
74-400 Dębno
Tel. 95 760 2685
e-mail: biblioteke@poczta.onet.pl
www.biblioteka.debno.com.pl

 

 

BPMiG: 46.6.P.2023

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W ZAPYTANIU OFERTOWYM

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na: ,,Sprzedaż i dostawę do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Dębnie im. A. Dobrowolskiego książek z zakresu literatury pięknej dla dorosłych, literatury pięknej dla dzieci i młodzieży, literatury naukowej i popularnonaukowej oraz materiałów audiowizualnych z chwilą podpisania umowy do 31.12.2023 r.”.

Zamawiający:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Dębnie im. A. Dobrowolskiego  informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły dwie oferty, które spełniają wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym. 

W przedmiotowym postępowaniu wybrano najkorzystniejszą ofertę, którą złożyła firma:

Ogólnopolski System Dystrybucji Wydawnictw ,,AZYMUT” Sp. z o.o., ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa.

W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli Wykonawcy:

 

Numer Oferty Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy Wysokość upustu od cen katalogowych z własnej bazy Dostawcy w % Wysokość upustu od cen katalogowych wydawnictw spoza bazy Dostawcy w % Liczba wydawnictw, z którymi współpracuje 
1.
Ogólnopolski System Dystrybucji Wydawnictw
,,AZYMUT” Sp. z o.o.
ul. Gottlieba Daimlera 2
02-460 Warszawa
45,51 45,51 7534
2.
Ateneum M. Kogut, A. Zegiel
Spółka Komandytowa
ul. Półłanki 12 C
30-740 Kraków
45,31 25 1960

 

Monika Piotrowska

dyrektor BPMiG

w Dębnie im. A. Dobrowolskiego

 

Pliki Do Pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty