• Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Dębnie
    im. Antoniego Dobrowolskiego
  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • ZBC
Drukuj Ostatnie Pożegnanie śp. Tadeusza Biernacka

1 grudnia 2022 r. odszedł Tadeusz Biernacek – regionalista, nauczyciel akademicki, autor licznych publikacji na temat historii Dębna, wieloletni czytelnik dębnowskiej biblioteki.

W 2012 r. został odznaczony na mocy uchwały nr XXX/250/2012 Rady Miejskiej w Dębnie  z dnia 29.11.2012r. medalem „Zasłużony dla Miasta i Gminy Dębno” .

Tadeusz Biernacek był absolwentem Wydziału Historyczno-Filologicznego Instytutu Pedagogicznego w Stanisławowie. Następnie po studiach w aspiranturze na Uniwersytecie im. T. Szewczenki w Kijowie uzyskał tytuł doktora nauk historycznych. Od 1975 roku pracował, jako nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze. Po przejściu na emeryturę w 1992r. rozpoczął aktywną działalność na rzecz dębnowskiego środowiska lokalnego, w którym zamieszkiwał już od kilkunastu lat. Przez wiele lat współpracował z redakcją „Merkuriusza Dębnowskiego", gdzie pisał artykuły o różnej tematyce, lecz większość z nich dotyczyła historii miasta i losów jego mieszkańców. Jego artykuły na temat historii Dębna publikowane były też w "Myśliborskich Wieściach".

Tadeusz Biernacek jest autorem prawie 30 broszur, które wydawał z własnych środków. Jego opracowania są bardzo cenne dla poznania zarówno historii miasta jak i dla pamięci przyszłych pokoleń. Wśród publikacji można wymienić: „Poczet burmistrzów miasta Dębna", "O pionierach szkół dębnowskich", "Z dziejów Dębna Lubuskiego", "Kronikarze dębnowscy", "Opowieści dębnowskie" , "Jan Baczewski-działacz polonijny, burmistrz, parlamentarzysta", "Dębno, miasto, ludzie", "Dębnowska kwadratura koła. 60 lat polskiego Dębna", "Dębno rok 1945", "Dębno-rok 1946". Ponadto zredagował wspomnienia Teresy Czaczki i Zygmunta Romanowskiego. Streścił Kronikę Sybiraków.

Historia nie była Jego jedyną pasją. Interesował się również turystyką i literaturą.