• Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Dębnie
  im. Antoniego Dobrowolskiego
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • ZBC
Drukuj Archiwum - Ogłoszenia
Ogłoszenie Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Dębnie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do wydzierżawienia

Ogłoszenie Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Dębnie
im. A. Dobrowolskiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do wydzierżawienia

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomości (Dz. U. 2018.121 t.j. z dnia 2018.01.15) Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Dębnie im. A. Dobrowolskiego podaje do publicznej wiadomości na okres 3 tygodni wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia:

m. Dębno ul. Mickiewicza 32

 • pomieszczenia w budynku Biblioteki Publicznej MiG Dębno o powierzchni 21,4 m2 położonej na działce nr 372/1

 

 1. Pomieszczenie będące przedmiotem dzierżawy przeznaczone jest na nieuciążliwą działalność gospodarczą. Wyposażenie tych pomieszczeń oraz ich remont należy do dzierżawcy.
 2. Nakłady poniesione przez Dzierżawcę na remont tych pomieszczeń zostaną zaliczone na poczet miesięcznego czynszu pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia z wydzierżawiającym.
 3. Wydzierżawienie pomieszczeń nastąpi w drodze przetargu ogłoszonego przez Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy na okres 3 lat.
 4. Stawka wywoławcza czynszu 16,34 zł za m2 miesięcznie plus podatek VAT w wysokości 23%.
 5. Stawka czynszu waloryzowana będzie co kwartał o wskaźnik wzrostu cen i usług podany przez GUS z poprzedniego kwartału.
 6. Czynsz i podatek VAT płatny do10-go każdego miesiąca.

 

Dębno, dnia 12.03.2018 r.
Dyrektor biblioteki
Monika Piotrowska