• Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Dębnie
    im. Antoniego Dobrowolskiego
  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • ZBC
Drukuj Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy                                                                        

w Dębnie im. A. Dobrowolskiego

ul. A. Mickiewicza 32

74-400 Dębno

Tel. 95 760 2685

e-mail: biblioteke@poczta.onet.pl

www.biblioteka.debno.com.pl

 

BPMiG: 61.6.P.2024                                                                                                                                                                                             Dębno, dnia 17.05.2024 r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W ZAPYTANIU OFERTOWYM

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na: ,,Sprzedaż  i dostawę do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Dębnie im. A. Dobrowolskiego książek z zakresu literatury pięknej dla dorosłych, literatury pięknej dla dzieci i młodzieży, literatury naukowej i popularnonaukowej oraz materiałów audiowizualnych z chwilą podpisania umowy do 31.12.2024 r.”. Zamawiający:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Dębnie im. A. Dobrowolskiego informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły dwie oferty, które spełniają wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym.  W przedmiotowym postępowaniu wybrano najkorzystniejszą ofertę, którą złożyła firma: Ogólnopolski System Dystrybucji Wydawnictw ,,AZYMUT” Sp. z o. o., ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa.

W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli Wykonawcy:

Numer oferty

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Wysokość upustu od cen katalogowych z własnej bazy Dostawcy w %

Wysokość upustu od cen katalogowych wydawnictw spoza bazy Dostawcy w %

Liczba wydawnictw, z którymi współpracuje   

1.

Ogólnopolski System Dystrybucji Wydawnictw ,,AZYMUT” Sp. z o.o.ul. Gottlieba Daimlera 2 02-460 Warszawa

45,91

45,91

3133

2.

Ateneum M. Kogut, A. Zegiel Spółka Komandytowa ul. Półłanki 12 C 30-740 Kraków

45,71

45,71

2590

Do Pobrania

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym

 

Monika Piotrowska

dyrektor BPMiG

w Dębnie im. A. Dobrowolskiego