• Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Dębno
    im. Antoniego Dobrowolskiego
  • Biuletyn Informacji Publicznej
Drukuj Sprzedaż i dostawę książek do Biblioteki

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
im. A. Dobrowolskiego w Dębnie
ul. Mickiewicza 32

74-400 Dębno
Tel. 95 760 26 85
e-mail:
biblioteke@poczta.onet.pl
www.biblioteka.debno.com.pl

 

BPMiG. 20.6.2019                                                                                                                                  Dębno, 01.02.2019 r.

 

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 1 w trybie zapytania o cenę na ,,Sprzedaż i dostawę do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. A. Dobrowolskiego w Dębnie w 2019 r. książek z zakresu literatury pięknej dla dorosłych, literatury pięknej dla dzieci i młodzieży, literatury naukowej i popularnonaukowej oraz materiałów audiowizualnych”.

 

 

Zaproszenie
do złożenia oferty

 

   Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Antoniego Dobrowolskiego w Dębnie, działając zgodnie z art. 71 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 t.j. z dnia 2018.10.16), zaprasza Wykonawców do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

,,Sprzedaż i dostawę do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. A. Dobrowolskiego w Dębnie w 2019 r. książek z zakresu literatury pięknej dla dorosłych, literatury pięknej dla dzieci i młodzieży, literatury naukowej i popularnonaukowej oraz materiałów audiowizualnych”,

prowadzonego w trybie zapytania o cenę.

   Jednocześnie przekazujemy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zawierającą m.in. wymagania Zamawiającego oraz zasady złożenia oferty.

 

 

 

Monika Piotrowska

dyrektor BPMiG

im. A. Dobrowolskiego w Dębnie

 

Załączniki:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Ogólne warunki umowy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy