• Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Dębnie
    im. Antoniego Dobrowolskiego
  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • ZBC
Drukuj Jak zapisać sie do biblioteki ?

Zapraszamy z:

  • aktualnym dowodem tożsamości ( dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna, studencka, prawo jazdy )

Zapisu można dokonać w każdym dziale biblioteki przy czym zapisanie w jakimkolwiek z działów upoważnia do korzystania z całego księgozbioru biblioteki we wszystkich działach.

Czytelnik zapisując się do biblioteki ma obowiązek wypełnić kartę zapisu oraz zapoznać się z regulaminem. Złożenie czytelnego podpisu na karcie zapisu i karcie bibliotecznej jest równoznaczne z zapisaniem sie do biblioteki jak i potwierdzeniem znajomości regulaminu.

Czytelnik otrzymuje od biblioteki bezpłatnie kartę biblioteczną, którą bedzie się posługiwał przy każdej wizycie w bibliotece oraz przy logowaniu się na swoje konto przez internet.