• Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Dębnie
    im. Antoniego Dobrowolskiego
  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • ZBC

Wypożyczenia międzybiblioteczne

Celem wypożyczeń międzybibliotecznych jest dostarczenie Czytelnikowi materiałów, których Biblioteka nie posiada w swoich zbiorach. Warunkiem korzystania z wypożyczenia międzybibliotecznego jest posiadanie ważnej karty bibliotecznej

Dla czytelników

Dla czytelników zapisanych do naszej biblioteki możemy sprowadzić materiały biblioteczne których nie ma w zbiorach Biblioteki. Zamówienia można składać w czytelni biblioteki:

W zamówieniu należy podać:

Zamawianie książek (wydawnictw zwartych):

  • nazwisko i imię (imiona) autora
  • tytuł publikacji,
  • miejsce i rok wydania (z zaznaczeniem, czy chodzi wyłącznie o wymieniony rok, czy też może być inne wydanie).

Zamawianie kopii artykułów z czasopism i innych wydawnictw ciągłych:

  • pełny tytuł czasopisma
  • rok, tom, numer oraz strony, na których znajduje się artykuł,
  • nazwisko autora i tytuł artykułu

Termin realizacji oraz okres wypożyczenia zależy od instytucji udostępniającej materiały. Wszystkie koszty ich sprowadzenia ponosi zamawiający, wpłaty dokonuje w Czytelni. Czytelnicy, dla których nadeszły zamówione materiały informowani będą telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Z wypożyczonych materiałów można korzystać wyłącznie w Czytelni Głównej.

Dla Bibliotek

Biblioteki z terenu całej Polski mogą zamawiać książki z księgozbioru BPMiG dla swoich czytelników, korzystając z formularza zamieszczonego poniżej. Okres wypożyczenia wynosi 4 tygodnie.

Wypożyczenia międzybiblioteczne - formularz zamówienia