• Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Dębnie
    im. Antoniego Dobrowolskiego
  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • ZBC
Drukuj Wynik 16.04.2021 r.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Dębnie Dębno,                                                                                                                      dnia 16.04.2021 r.
im. A. Dobrowolskiego
ul. A. Mickiewicza 32
74-400 Dębno

Tel. 95 760 26 85
e-mail: biblioteke@poczta.onet.pl
www.biblioteka.debno.com.pl

 

 

BPMiG: 83.6.P.2021

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W ZAPYTANIU OFERTOWYM

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na: ,,Sprzedaż i dostawę do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Dębnie im. A. Dobrowolskiego książek z zakresu literatury pięknej dla dorosłych, literatury pięknej dla dzieci i młodzieży, literatury naukowej i popularnonaukowej oraz materiałów audiowizualnych z chwilą podpisania umowy do 31.12.2021 r.”.

Zamawiający: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Dębnie im. A. Dobrowolskiego  informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta. Oferta ta spełnia wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym.

W przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę, którą złożyła firma Ateneum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. J., ul. Półłanki 12 C, 30-740 Kraków, która spełniła wszystkie wymagania Zamawiającego.

W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli Wykonawcy:

Numer oferty

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Wysokość upustu od cen katalogowych z własnej bazy Dostawcy w %

Wysokość upustu od cen katalogowych wydawnictw spoza bazy Dostawcy w %

Liczba wydawnictw, z którymi współpracuje   

1.

Ateneum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.J.ul. Półłanki 12 C 30-740 Kraków

44,90

26

1940

 

                 

Monika Piotrowska

dyrektor

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Dębnie

im. Antoniego Dobrowolskiego