• Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Dębno
    im. Antoniego Dobrowolskiego
  • Biuletyn Informacji Publicznej
Drukuj Patron

Antoni Dobrowolski

ur. 08.10.1904 r. – zm. 21.10.2012 r.

  Antoni Dobrowolski nauczyciel, długoletni dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Dębnie, działacz związkowy ZNP, najstarszy więzień obozów koncentracyjnych: Auschwitz – Birkenau, Gross – Rosen, Sachsenhausen.

  Urodził się w rodzinie wielodzietnej 8 października 1904 roku
w Wolborzu jako syn Adama i Klementyny z Bałczewskich. Ojciec prowadził kuźnię, matka zajmowała się domem i wychowywaniem dzieci. Był najmłodszym z rodzeństwa, miał brata Franciszka i siostry: Stanisławę, Marię, Wacławę i Helenę. Rodzina Antoniego Dobrowolskiego wywodzi się jak ustaliła w Genealogii Aurelia z Pazurów Adamska, z ziemi piotrkowskiej. Ludwik Dobrowolski (pradziadek Antoniego) przyszedł na świat na przełomie XVIII/XIX w. początkowo był karczmarzem, a następnie leśnikiem. Marceli Dobrowolski (dziadek Antoniego) urodził się w 1832r. w Chrząstowie, zajmował się kowalstwem, które kontynuował jego pierworodny syn Adam urodzony w 1861r. (ojciec Antoniego). Zawarł on związek małżeński 9 lutego 1885r. z Klementyną  z Bałczewskich.  Matka Antoniego zmarła 16 listopada 1911 roku, ojciec pięć miesięcy po jej śmierci ponownie się ożenił. Jego żoną została 28-letnia Franciszka Kopijas z Pabianic. Dzieci Adama nie akceptowały nowego związku ojca. Córki Stanisława i Wacława po wyjściu za mąż wyjechały do Tomaszowa Mazowieckiego, a pozostałymi dziećmi: Heleną, Franciszkiem i Antonim opiekowała się ich siostra Maria. Sytuacja materialna zmusiła Adama
do sprzedaży domu i kuźni w Wolborzu i przeprowadzenia się do Bab koło Piotrkowa Trybunalskiego. Mimo trwającej wojny i trudnej sytuacji materialnej – jego ojciec ukrywał się przed Niemcami – Antoni Dobrowolski uczył się samodzielnie, a w 1919 roku zdał egzamin do Preparandy w Kamieńsku, którą ukończył w 1921 roku (Preparanda typ szkoły przygotowującej młodzież do nauki w pięcioletnim Seminarium Nauczycielskim). Następnie podjął naukę w Państwowym Seminarium Nauczycielskim w Tomaszowie Mazowieckim.
...

>> pełna biografia - pdf <<