• Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Dębnie
    im. Antoniego Dobrowolskiego
  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • ZBC
Drukuj Wynik 28.12.2020 r.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Dębnie

im. A. Dobrowolskiego

ul. A. Mickiewicza 32

74-400 Dębno

Tel. 95 760 26 85, 95 769 06 86

e-mail: merkuriuszdebnowski@gmail.com

www.biblioteka.debno.com.pl

 

 

 

Ogłoszenie o wyniku

„Zapytania Ofertowego”

 

BPMiG. 246.6.P.2020                                                                                                                          Dębno, 28.12.2020 r.

 

 

            W wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na „Wykonanie projektu graficznego (składu komputerowego, łamania stron), druk czasopisma i dostarczenie do siedziby Zamawiającego miesięcznika Merkuriusz Dębnowski Bezpłatny Samorządowy Biuletyn Informacyjny z dostarczonych przez Zamawiającego artykułów i materiałów w okresie od 02.01.2021 do 31.12.2021 roku” informujemy, że najkorzystniejszą ofertę złożyła:

 

Drukarnia Laser - Graf

Wojciech Włostowski

Kostrogaj 1

09-400 Płock

 

                                                                                                          

Monika Piotrowska

dyrektor

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Dębnie

im. Antoniego. Dobrowolskiego

 

>> Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty.