• Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Dębno
    im. Antoniego Dobrowolskiego
  • Biuletyn Informacji Publicznej
Drukuj Konkurs fotograficzny

 

Konkurs fotograficzny „Pocztówka z Gminy Dębno”

Zapraszamy wszystkich pasjonatów fotografii do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pn. „Pocztówka z Gminy Dębno”. Na zgłoszenia czekamy do 15 września 2017 r. Najładniejsze zdjęcia będą pocztówką promującą Gminę Dębno.

   Celem konkursu jest promocja gminy Dębno poprzez zachęcenie mieszkańców do wspólnego odkrywania i podziwiania zakątków naszego regionu. Autorzy najciekawszych fotografii otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Ich zdjęcia zostaną też wykorzystane do wydania widokówek promocyjnych.

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia, o wymaganych parametrach. Fotografie  konkursowe powinny być też wydrukowane, koniecznie dodatkowo zapisane w formie elektronicznej na płycie CD.

Zdjęcia wraz z Formularzem zgłoszeniowym należy dostarczyć w opisanej zaklejonej kopercie opatrzonej dopiskiem: Konkurs fotograficzny pn. „Pocztówka z Gminy Dębno” bezpośrednio bądź listownie do Urzędu Miejskiego w Dębnie Biuro Obsługi Klienta ul. Piłsudskiego 5,74-400 Dębno do 15  września 2017 roku do godz. 15.00. (w przypadku przesyłki decyduje data wpływu pracy konkursowej do Organizatora, a nie data stempla pocztowego – nadania przesyłki).

Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie, który stanowi podstawę przeprowadzenia Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników. Regulamin Konkursu dostępny jest Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Dębnie, a także na stronie internetowej pod adresem www.debno.pl w zakładce: Ważne

Emilia Jenda
Wydział Planowania i Rozwoju