• Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Dębno
    im. Antoniego Dobrowolskiego
  • Biuletyn Informacji Publicznej
Drukuj "Polska Samoobrona na Kresach Południow - Wschodnich" - prof. dr hab. Czesław Partacz

Polska Samoobrona na Kresach Południowo-Wschodnich
- wykład prof. dr. hab. Czesława Partacza

 

   Stowarzyszenie Kresy Wschodnie Dziedzictwo i Pamięć, oddział w Dębnie działające przy Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Dębnie im. A. Dobrowolskiego, było współorganizatorem interesującego wykładu z udziałem znanego i cenionego historyka - prof. dr. hab. Czesława Partacza. Spotkanie odbyło się 11 maja 2018 r. w dębnowskiej bibliotece. Profesorowi towarzyszył Jerzy Mużyło – prezes Stowarzyszenia Kresy Wschodnie Dziedzictwo i Pamięć, oddział w Szczecinie. W wykładzie uczestniczyli mieszkańcy Dębna, czytelnicy, radni Rady Miejskiej oraz liczna grupa członków dębnowskiego stowarzyszenia w tym potomkowie Kresowian z przewodniczącym Antonim Dąbrowskim.

   Prof. dr hab. Czesław Partacz to historyk specjalizujący się w historii najnowszej, badacz historii Polski i Ukrainy oraz stosunków polsko-ukraińskich. Jest także wykładowcą w Instytucie Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych Politechniki Koszalińskiej, w zakładzie Stosunków Międzynarodowych. Profesor znany jest m.in. z tego, że nie ulega poprawności politycznej w swoich wystąpieniach. Tematem wykładu w dębnowskiej bibliotece była Polska Samoobrona na Kresach Południowo-Wschodnich.

   Profesor, jako potomek rodziny wywodzącej się z byłego województwa tarnopolskiego, zaczął interesować się historią Polski i Ukrainy już jako uczeń. Niestety w tamtym okresie było bardzo mało literatury na ten temat. W 1989 r. obronił na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Instytucie Historii Wydziału Historycznego rozprawę doktorską pt. „Stosunki polsko-ukraińskie w Galicji w latach 1888-1908”. Po tym zaczął badać stosunki polsko - ukraińskie w okresie II wojny światowej. W 2002 r. napisał rozprawę pt. „Kwestia ukraińska w polityce polskiego rządu na uchodźstwie i jego ekspozytur w kraju (1939-1945)” i otrzymał stopień doktora habilitowanego. W wykładzie wygłoszonym w dębnowskiej bibliotece Czesław Partacz opowiadał o samoobronie, jaką podjęli Polacy przeciw zbrodniom nacjonalistycznej ukraińskiej organizacji UPA podczas II wojny światowej. Niestety w przypadku Wołynia ludność polska nie dostała żadnej obrony i pomocy ze strony rządu polskiego, który znajdował się na uchodźstwie w Anglii. Rząd obawiając się rzezi polsko - ukraińskiej nie chciał dostarczyć broni cywilnej ludności polskiej atakowanej przez UPA. Było to całkowite niezrozumienie sytuacji, w której znaleźli się Polacy mieszkający na Kresach. Słuchacze ze skupieniem słuchali prelegenta, który podkreślił, że my Polacy, jako spadkobiercy naszych przodków, musimy pamiętać o Kresach, dbać o cmentarze. Należy zaznaczyć, że wszystkie miejsca, gdzie pochowani są Ukraińcy, zostały upamiętnione. Niestety inaczej przedstawia się sytuacja pomordowanych Kresowian na Wołyniu, gdzie upamiętnionych jest tylko 5 % . Natomiast w Małopolsce Wschodniej takich miejsc jest jeszcze mniej. Często także jest tak, że postawiony pomnik jest niszczony. Na końcu spotkania profesor powiedział: „Pamiętajmy o naszej historii, ponieważ ci, co o niej zapominają, muszą przeżyć ją jeszcze raz”.

   W naszej bibliotece dostępna jest książka prof. Czesława Partacza pt. „Zbrodnie nacjonalistów ukraińskich na Polakach w latach 1939-1943”, z autografem autora.

 

Karolina Sielicka
Zarząd Kresy Wschodnie Dziedzictwo i Pamięć, oddział w Dębnie