• Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Dębno
    im. Antoniego Dobrowolskiego
  • Biuletyn Informacji Publicznej
Drukuj Wizyta byłych mieszkańców Dębna - 2018r

 

Wizyta byłych mieszkańców Dębna

 

9 czerwca br. odbyła się wizyta byłych mieszkańców Dębna z Niemiec i ich rodzin na czele z reprezentantem Eberhardem Kunstem. Goście z Niemiec przybyli do Dębna już po raz 19. Wizyty zapoczątkował w 1999 r. ks. Roman Jachimowicz z Dębna. Stały się one ważnym punktem współpracy polsko-niemieckiej i na stałe zapisały do kalendarza imprez. Stronę polską reprezentowali: Piotr Downar – burmistrz Dębna, rani Rady Miejskiej: Adam Kaczmarczyk, Krystyna Zioła, Monika Piotrowska - dyrektor biblioteki wraz ze współpracownikami.

Spotkanie rozpoczęło się nabożeństwem ekumenicznym w parafii pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Dębnie, które poprowadził ks. Andrzej Słowik. Tematem przewodnim była postać św. biskupa Ottona z Bambergu, zwany „Apostołem Pomorza”, „Ojcem klasztorów”. Przed 1000 lat jako biskup niemiecki odegrał ważna rolę dla chrześcijaństwa na Pomorzu.

Po wspólnej modlitwie, goście z Niemiec wraz z delegacją polską złożyli kwiaty przed pamiątkowym kamieniem poświęconym byłym mieszkańcom Dębna (Neudamm)
położonym w parku miejskim im. J. Krasickiego przy ul. Parkowej. Końcowym etapem wizyty były odwiedziny w dębnowskiej bibliotece, w której przy słodkim poczęstunku goście z Niemiec wspominali swoje dzieciństwo w Neudamm. Dużym zainteresowaniem cieszył się dział zbiorów regionalnych, w którym chętnie oglądano oryginalne pocztówki przedwojennego Dębna oraz inne pamiątki
z przeszłości naszego miasta.

Zapraszamy do >>Galerii Zdjęć<<

K.S.